Niniejszy regulamin okrśla zasady dokonywania zakupów w internetowym sklepie firleye.pl

I. Postanowienia ogólne

II. Realizacja zamówień i firmy płatności

III. Odstąpienie od sprzedaży i zwrot towaru

IV. Gwarancja, rękojmia

V. Zagubienie przesyłki przez przewoźnika

VI. Ochrona danych osobowych

VII. Postanowienia końcowe


I.Postanowienia ogólne 

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Zamawienia można składać poprzez sklep internetowy, jak również pocztą elektroniczną na adres biuro@firleye.pl oraz pod podanymi w witrynie numerami telefonów. Złożenie zamówienia przez Kupująceg oznacza zawarcie umowy-kupna sprzedaży między sklepem firleye.pl a Kupujacym
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Pozostałe elementy oferty: koszt dostawy, zawartość zestawów, kompletów oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.
 5. Ceny towarów podane na stronie nie zawierają kosztów wysyłki.

II. Realizacja zamówienia i formy płatności 

 1. Sklep firleye.pl realizuje zamówienie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 do 16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Zamówienia złożone po godzinie 17:00, w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w najbliższym dniu roboczym.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z uwzględnieniem p. 1 i 2:
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - niezwłocznie po złożeniu zamówienia
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem na konto sklepu - po zaksięgowaniu środków na koncie sklepu
  • w przypadku zamówień płatnych przez systemy płatności elektrnicznych transferuj.pl, po otrzymaniu informacji o dokonaniu wpłaty przez Kupującego za pomocą tych systemów
 4. Na czas realizacji zamówienia składa się czas potrzebny na przygotowanie przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki do Klienta przez przewoźnika.
 5. Czas potrzebny na przygotowanie przesyłki wynosi maksymalnie 24 godziny od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 6. Czas potrzebny na dostarczenie przesyłki przez przewodnika wynosi:
  • w przypadku Poczty Polskiej: przesyłka priorytetowa - 1 dzień roboczy, przesyłka ekonomiczna - 3 dni robocze
  • w przypadku firmy kurierskiej: 1 dzień roboczy.
 7. Podczas odbioru przesyłki należy sprawdzić, w obecności doręczyciela lub na poczcie, stan paczki. W przypadku uszkodzeń paczki należy spisać wraz z doręczycielem lub pracownikiem poczty protokół reklamacyjny.
 8. W przypadku podania przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych, sklep firleye.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub ządania przedpłaty.
 9. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas realizacji może się wydłużyć. O takim przypadku klient jest każdorazowo informowany telefonicznie, po złożeniu zamówienia.
 10. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej DPD, UPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zamówienia o wartości powyżej 500 zł brutto, wysyłamy tylko kurierem.
 11. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy zgodnie z cennikiem umieszczonym w witrnie sklepu.
 12. Możliwy jest odbiór osobisty zamówionego towaru,po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub droga e-mail z obsługą sklepu.
 13. Do każdej przesyski dołączany jest dowód zakupu - paragon bądź faktura VAT.
 14. Klient posiada do wyboru kilka form płatności za zakupy w sklepie firleye.pl, które wybiera podczas wypełniania formularza na stronie internetowej sklepu. Dostępnymi formami płatności są:
  • przedpłata na konto
  • płatność przy odbiorze
  • płatności elektroniczne transferuj.pl
 15. Dane do dokonywania przelewów:
  • nazwa banku: IDEA BANK
  • nr rachunku: 51 1950 0001 2006 0207 8506 0002
  • nazwa odbiorcy: "FIRLEYE" Dominika Firley-Manturewicz

III. Odstapienie od umowy kupna-sprzedaży i zwrot towaru 

 1. Klient ma prawo do odstapienia od umowy kupna-sprzedaży w terminie 14 dni od daty zakupu bez podania przyczyn. Odstąpienie od umowy powinno być złożone na piśmie lub za pomocą e-mail'a.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni.
 3. Sklep firleye.pl zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
 4. Zwrotowi podlegają koszty dostawy do klienta i koszt towaru. Koszty zwrotu towaru (przesyłki) ponosi kupujący.
 5. Zwracany towar powinien być w stanie nieuszkodzonym, nie noszącym śladów użytkowania.

IV. Gwarancja, rękojmia 

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.
 2. Wszystkie produkty objęte są 12 miesięczną rękojmią sprzedawcy (sklepu firleye.pl) na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego lub gwarancją producenta.
 3. W przypadku stwierdzenia wad technicznych zakupionych produktów oraz w przypadku stwierdzenia wady powstałej w wyniku transportu należy o tym poinformować obsługę sklepu sklepie firleye.pl w celu ustalenia dalszego postępowania reklamacyjnego.
 4. W przypadku reklamowania produktów jeszcze nie zainstalowanych, towar należy odesłać do sprzedawcy. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący, w przypadku uznania reklamacji koszty przesyłki sa zwracane Kupujacemu wraz z odsetkami ustawowymi.
 5. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez sklep firleye.pl lub przeprowadzenia wizji lokalnej przez przedstawiciela sprzedającego w miejscu zainstalowania zakupionych towarów. O jej wyniku klient zostanie poinformowany na pismie.
 6. Zabezpieczenia przed ptakami marek ECOPIC i DEPIGEONAL objete są 10 letnią gwarancją producenta firmy "ECOPIC". Producent gwarantuje nierdzewność kolców oraz trwałość podstaw. Gwarancja na nierdzewność kolców nie obejmuje szkód powstałych w wyniku działania czynników innych niż atmosferyczne. powstałych w wyniku ingerencji w zabezpieczenia osób do tego nieuprawnionych oraz szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych i niewłaściwego użytkowania. W przypadku usterki producent firma „ECOPIC” dokona naprawy wadliwego produktu lub wymieni go na nowy jeżeli usunięcie tej wady nie będzie możliwe.

V. Zagubienie przesyłki przez przewoźnika 

 1. W przypadku zagubienia przesyłki przez przewoźnika, do klienta zostaje wysłany towar ponownie na koszt sprzedającego.
 2. Przesyłkę uznaję się za zagubioną, jeżeli nie została dostarczona w terminie 14 dni od daty nadania.
 3. Przesyłki nie odebrane z winy Kupującego nie są uznawane za zagubione.
 4. Klient nie jest obciązany żadnymi kosztami związanymi z reklamacją zaginięcia przesyłku u przewoźnika.

VI. Ochrona danych osobowych 

 1. Składając zamówienie, Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu firleye.pl są przetwarzane wyyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostąpniane innym podmiotom, oprócz przypadków przekazania tych danych niezbędnych do zrealizowania przesyłki lub płatności elektronicznych.
 3. Witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

VII. Postanowienia końcowe 

 1. Właścicielem sklepu firleye.pl jest Dominika Firley-Manturewicz, działająca pod firmą FIRLEYE z siedzibą w 81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 82a, o numerach NIP: 958-134-76-25 i REGON: 221538910.
 2. Adres do korespondencji sprzedawcy jest następujący: FIRLEYE Dominika Firley-Manturewicz ul. Wrocławska 82A 81-530 Gdynia
 3. Niniejszy regulamin jest częcią treści umowy kupna - sprzedaży zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umow kupna - sprzedaży między sklepem sklepie firleye.pl a Kupujacymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.